Гофрирани тръби - тръби с повишена механична якост

Гофрирани тръби - тръби с повишена механична якост

Тръбите са предназначени за места и строежи , където са подложени на високо външно натоварване до 320N