Лекса - LM60 бял ключ сх.6

Лекса - LM60 модули бял - Лекса - LM60 бял ключ сх.6Лекса ключ сх.6 серия "LM60"
Номер: 83062
Цена: 2.23лв. без ДДС