Гофрирани тръби

Гофрирани тръби

GOFRE1

Гофрираните тръби служат за защита , лесен монтаж и подмяна на положения в тях проводник или кабел. Полагат се неподвижно в стена, върху стена и земна маса

Продават се на ФАБРИЧНА РОЛКА