Заземителни материали

Заземителни материали

Заземителен кол


Заземителни материали - Заземителен кол

Заземителен кол
Номер: 4066
Цена: 23.40лв.

Заземителна шина


Заземителни материали - Заземителна шина

Заземителна шина
Размер: 6000/40/4
Номер: 4067
Цена: 20.40лв.

Ревизионна кутия


Няма снимка

Ревизионна кутия
Номер: 1996
Цена: 44.00лв.

Гръмоотвод 1.5м.


 -

Гръмоотвод 1.5м.
Номер: 5839
Цена: 43.20лв.

Гръмоотвод 3м.


Заземителни материали - Гръмоотвод 3м.

Гръмоотвод 3м.
Номер: 5839
Цена: 48.00лв.

Гръмоотвод 6м.


Заземителни материали - Гръмоотвод 6м.

Гръмоотвод 6м.
Номер: 5839
Цена: 96.00лв.

Стойка за гръмоотвод


Няма снимка

Стойка за гръмоотвод
Номер: 5861
Цена: 48.00лв.

Заземителен/мълниезащитен проводник


Заземителен проводник

Заземителен проводник

AlSiMg  Ф8.00

Цена: 1.267 лв. без ДДС 

Заземителен/мълниезащитен проводник


Заземителен/мълниезащитен проводник

AlSiMgФ8.00 изолиран

Цена: 2.433 лв. без ДДС