ТЕХНИЛ

ТЕХНИЛ

Фирмата е създадена през 1989 г. Първоначалната и основна дейност е производство на пластмасови изделия и производство на макари за трансформатори. От 2000г. притежава обособен екип, който се занимава с производство на инструментална екипировка /инструменти/, пригодени за производството на над 80 вида ел.изделия.

Фирмата държи на качеството на произвежданите детайли, непрекъснато следи какви са нуждите на пазара и потребителите, разработва нови изделия и се стреми да бъде лидер на българския пазар.

Фирма ЕЛ КАБ БЪЛГАРИЯ ЕООД е партньор от 2009г. и дистрибутор за региона от 2010г. на фирма ТЕХНИЛ ООД