Лекса - LM60 бял ключ за бойлер

Лекса - LM60 модули бял - Лекса - LM60 бял ключ за бойлерЛекса ключ за бойлер 32А серия "LM60"
Номер: 83014
Цена: 5.84лв. без ДДС
Цена на палец бял: 0.83лв. без ДДС