Инсталационни кабели

Инсталационният проводник - той е същноста на крайното разпределяне на електрическата енергия и нейното достигане до всяка точка от фамилното жилище или аранжиране на електрическо табло на малко или голямо производство , като той може да се използва самостоятелно или комбиниран като съставна част от монтажен кабел.