Метални Гофрирани тръби

Металните Гофрирани тръби служат за защита , лесен монтаж и подмяна на положения в тях проводник или кабел. Полагат се неподвижно в стена, върху стена и земна маса