Емайлирани и намотъчни проводници

Емайлираният намотъчен проводник - той е същността на всеки един електрически двигател и трансформатор. Поради тази причина много честно го наричат Бобинажен проводник