ПМВГ

ПМВГ

Проводник с гъвкаво калайдисано медно жило и поливинилхлоридна изолация за монтаж в слаботокови уреди и електрически инсталации при малки радиуси на огъване или като изводен проводник.