Разклонител 6ка Лекса със защита

Разклонител 6ка Лекса със защита

Разклонител 6ка Лекса със защита

Защита от ударно напрежение,претоварване и повишено захранващо напрежение.

www.shop.elkab-bg.com