Силови кабели за средно напрежение

Силови кабели за средно напрежение

За намаляване на загубите при преноса и разпределението на електрическа енергия , се налага използването на различни типове кабели за средно напрежение , които да осигурят връзката между производствени мощности и електропреносна мрежа и понижаващ трансформатор краен потребител или потребители. Доставяме по заявка всички описани по долу типове кабели