Гилзи

Изолирани кабелни гилзи


 -

Представляват кабелна гилза с напречно сечение до 6mm с поливинилхлоридна изолация. Използват се за
свързване/удължаване на многожилни проводници със сечение до 6mm . Повишава се устойчивостта на
връзката срещу вибрации и се намалява вероятността от късо съединение. Връзката се осъществява
посредством кримпващи клещи, чрез механично пресоване на накрайника и проводника. Различния цвят на
изолацията съответства на различни сечения на проводника. Произвеждат се по съвременна технология и
притежават високо качество и дълъг експлоатационен живот.
Технически характеристики:
* Материал: медна сплав
* Покритие: поливинилхлорид
* Приложение: общо за съединяване на меден проводник

Продават се на пакет - 100 бр.

Цените са без ДДС

 

Незолирани кабелни гилзи


 -

Неизолирани кабелни гилзи - с покритие за кербоване
Представляват медна тръбичка с галванично калаено покритие. Използват се за съединяване на медни
проводници - твърди или многожилни с различно сечение. Връзката се осъществява посредством кербовачни
клещи, чрез механично пресоване на гилзата и проводника.
Технически характеристики:
* Материал: медна сплав
* Покритие: калаено
* Приложение: общо

 

Алуминиеви кабелни гилзи


Гилзи - Алуминиеви кабелни гилзи

Представляват алумиеви тръбички . Използват се за
съединяване на алуминиеви проводници - твърди или многожилни с различно сечение.
Връзката се осъществява посредством кербовачни клещи, чрез механично пресоване
на гилзата и проводника.