PV-af /RE-2X(St)Y/

PV-af /RE-2X(St)Y/

Гъвкав усукан кабел от неекранирани или екранирани двойки (PiMF) за свързване на управляващи системи на производствени процеси, за изграждане на информационни, измервателни и контролиращи системи.