PPOV-af /RE-2X(St)2Y(Z)Y/

PPOV-af /RE-2X(St)2Y(Z)Y/

Гъвкав усукан кабел от неекранирани или екранирани двойки (PiMF) със стоманена оплетка за защита от механични въздействия за изграждане на информационни, измервателни и контролиращи системи.