ПМВГЕ

ПМВГЕ

Проводник с гъвкаво калайдисано медно жило и поливинилхлоридна изолация, екраниран, за монтаж в слаботокови уреди и електрически инсталации при малки радиуси на огъване, където има нужда от защита от електромагнитни влияния.