Характеристики - ПОДРОБНО

Кабелът е предназначен за отводнителни тръби, за домашни водопроводни, и слънчеви водопроводни тръби, за поддържане на водата в тръби над 0 градуса и няма нужда от контролер.
Много лесен за монтаж, може да се използва както за метални така и за пластмасови тръби. Цената е за 1 линеен метър.

 

!!!! НИКОГА НЕ СВЪРЗВАЙТЕ ДВАТА ПРОВОДНИКА ЗАЕДНО!

Особеното при тези кабели е способността им да променят количеството на отдаваната топлинна енергия в зависимост от температурата. Те имат два паралелни медни проводника, които са свързани електрически помежду си със специален съпротивителен елемент, който отделя топлина при преминаване на електрически ток през него. Неговото съпротивление се променя в зависимост от температурата – когато тя се повиши, повишава се електрическо съпротивление, съответно силата на протичащия между проводниците ток намалява, намалява и количеството на отделяната топлина. При спадане на температурата, процесът протича в обратна посока и кабелът започва да отделя по-голямо количество топлина. Възможността за саморегулиране не само позволява кабелът да бъде свързан директно с електрическата мрежа, но го и предпазва от прегряване на дадени места, примерно на мястото на пресичане на два кабела (ако това по някаква причина бъде допуснато).

Предимствата на Гъвкавия отоплителен кабел:
1. Защита от прегряване на нагревателния кабел, безопасно и надеждно;
2. Пести енергия;
3. Продължителна работа, Бързо загряване;
4. Ниски разходи за монтаж и експлоатация;
5. Инсталирането и поддръжката са прости;
6. Лесен за автоматизиране на управлението;
7. Не замърсява околната среда;
8. Подходящи за сложна тръбопроводна мрежа;
9. Подходящ за тръбопроводи на дълги разстояния;

Структура на кабелите:
1. Медна сърцевина: двойна 7 × 0,2 мм
2. Проводящ нагревателен елемент
3. Изолация на нагревателния елемент
4. HD външно яке от полиолефин

Може да се реже по размер max дължина 20метра

Характеристики:
1.Захранване: 120V-230V
2.Размер: 20W/m @ 10 °C
3.Максна температура на работа: 60 °C
4. Минимална инсталационна температура: -40 °C
5. Начален ток: по-малък от 0,6A/m
6. Температурен диапазон:
 - Макс. Работна температура 60 ± 5 ° C;
 - Макс. Температура на излагане 80 ° C;
 - Макс. Трайна температура: 105 ° C
7. Минимална температура : -40 ° C
8. Начален ток (10 ° C): ≤0.6A / m
9. Максимална дължина на веригата: 20 метра
10. Размери: 3 мм дебелина, 8 мм ширина.
11. мин.радиус на огъване: при 20°С: 25,4 mm, при -30 ° С: 35,0 m