: 220-240V AC
: 0.6 
: 20W 
: - 8.0              
- 3.0              
- 50                           

220V 20W/m 8mm SN max:20m - 01320000000080 1 5.04