Инструкции за Свързване към електрическата мрежа

Инструкции за Свързване към електрическата мрежа

Стъпки за свързване и монтиране :


1.Изолирайте края на кабела чрез водонепроницаема електрическа изолация.
!!!! НИКОГА НЕ СВЪРЗВАЙТЕ ДВАТА ПРОВОДНИКА ЗАЕДНО!
2. Свържете другия край със студен проводник или щепсел (за свързване към захранването).
3.Притеснете отоплителния кабел към водните тръби или закрепете направо на тръбите. Поставете целия кабел върху тръбите и го закрепете на всеки 30 ~ 60 см с термична лента
4.Препоръчваме тръбата да се обвие с един слой гумена изолация, за  повишаване на ефективността на отоплителния кабел и пестене на енергия, също за да защитят нагревателните кабели.
5. Свържете или включете 120 ~ 230V