Гофрирани тръби специални

Гофрирани тръби специални

Гофрирани тръби специални

Специалните гофрирани търби, притежават UV / слънцеустойччивост / и трудногоримост, са задължителен елемент при изграждането на професионално изпълнена инсталация

Продават се на ФАБРИЧНА РОЛКА